İletişim

Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi Programı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu:

0312 4961479

hacioglu@unfpa.org

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı:

0414 3182319