Basın Gezisi

Mevsimlik Tarım İşçilerinin sağlığının geliştirilmesi programının tanıtılması amacıyla 11-12 Kasım 2013 tarihlerinde Şanlıurfa’ya basın gezisi organize edilmektedir.