Din Görevlileri Eğitime Alınıyor

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı” kapsamında, Şanlıurfa İl Müftülüğü işbirliği ile doğru sağlık mesajlarının halkın içine yayılmasının sağlanması, koruyucu/hastalıkları önleyici ve erken tanı/tedavi hizmetlerine halkın erişiminin sağlanması amacıyla 29–30 Kasım 2014 tarihinde Şanlıurfa Otel El-Ruha ‘da din görevlileri eğitime alınacak.