Hekim, Hemşire, Ebe Eğitimleri Tamamlandı

Mevsimlik Tarım İşçilerini Güçlendirme Programı kapsamında 17-18 Nisan 2014 tarihinde Şanlıurfa Hilton Otel’de Ankara, Eskişehir, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Malatya, Adana, Hatay, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde tarımsal üretimin yoğun olduğu İl-İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan 67 hekim, ebe ve hemşire eğitime alınmıştır.

Eğitimler sonrasında, Türkiye’nin tahıl ambarı olan bu illerde mevsimlik işçi olarak çalışan aileler hastalıkları önleyici hizmetlere daha fazla eriştiler. Özellikle anne ve bebek ölümlerini önleyici hizmetler açısından önemli başarılar elde edildi. Örneğin, önceki yıllara göre, temiz-içme kullanma suyu kullanımı, sağlıklı tuvalet kullanımı ve güvenli tarım ilacı uygulama davranışları artarken, aynı zamanda gebe ve bebekler başta olmak üzere bu gruba yönelik aşılama, gebe takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri daha iyi ulaştırıldı. Önceki tarlada çalışırken anne bebek ölümlerini önleyici hizmetleri dört kadından biri kullanırken, bu oran eğitimlerden sonra dört kişiden üçe yükseldi. Bu çalışmalardan güç alınarak, bu yıl da mevsimlik tarım işçisi göçünün en fazla olduğu illerin Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşire eğitimlerine devam edilmektedir.