Toplum Sağlığı Merkezi Eğitimi

7-8 Kasım 2013 tarihlerinde, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde mevsimlik tarım işçilerinin yoğun yaşadığı yerlerdeki Toplum Sağlığı Merkezleri personeline yönelik eğitimler organize edilmiştir. Eğitimlerde tarımda çalışan kişilerde sık görülen sağlık sorunları ve bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere, daha nitelikli ana-çocuk sağlığı hizmetlerine erişim için Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından yapılması gerekenlerin üzerinde durulmuştur.